Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie technologii produkcji prebiotyków z wytłoków jabłkowych jako komponentów żywności i paszy dla zwierząt

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej proekologicznej technologii wykorzystania surowców odpadowych w postaci wytłoków jabłkowych jako surowca do otrzymywania preparatu prebiotycznego w procesie ich hydrolizy enzymatycznej, z możliwością zastosowania tego preparatu jako suplementu żywności lub też jako składnika paszy dla zwierząt. Projekt jest obecnie w okresie trwałości.

Beneficjent: ZPOW AGROS NOVA Sp. z o.o. Sp.k.  w konsorcjum z Politechniką Łódzką.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program: Program Gekon – Generator Koncepcji Technologicznych
Wartość projektu: 1.582.238,00 zł

Dofinansowanie: 1.320.659,00 zł