Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Nowe rozwiązania w procesie produkcji zagęszczonych soków owocowych o zwiększonych właściwościach zdrowotnych

Beneficjent: Tymbark – MWS sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie procesu technologicznego otrzymywania zagęszczonych soków owocowych mętnych i klarownych, w którym zastosowane zostaną nowe rozwiązania dotychczas nieistniejące w Polsce. Zmiana hydrorozładunku surowca na rozładunek i transport suchy zapewnią poprawę jego parametrów fizyko-chemicznych w dalszych etapach procesu. Partiowanie owoców umożliwi pełną identyfikowalność surowca od rozładunku do powstania produktu gotowego. Do procesu wprowadzona zostanie automatyzacja enzymacji i klarowania. Etap ekstrakcji będzie zautomatyzowany, a ponadto do zestawienia najlepszych parametrów tego procesu opracowany zostanie algorytm, który, przetwarzając dane wejściowe, zaproponuje najlepsze warunki przeprowadzenia ekstrakcji. Opracowana technologia zagęszczonych soków owocowych mętnych i klarowanych pozwoli na maksymalne wykorzystanie surowca i minimalizowanie strat. Zastosowane rozwiązania zmniejszą oksydację koncentratu, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jego parametrów fizyko-chemicznych i sensorycznych. Projekt zakłada opracowanie i budowę prototypu urządzenia, które będzie spełniało założenia nowo opracowanego procesu technologicznego otrzymywania zagęszczonych soków owocowych (koncentratów).

Całkowita wartość projektu: 29 358 156,45 zł

Wysokość dofinansowania: 12 505 906,93 zł