Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Innowacyjne metody mikroenkapsulacji szczepów bakteryjnych w produkcji preparatów probiotycznych linii pediatrycznych i ginekologicznych

Celem projektu było opracowanie technologii mikrokapsułkowania szczepów bakteryjnych w produkcji preparatów probiotycznych linii pediatrycznych i ginekologicznych.

Projekt był realizowany w Konsorcjum z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie (Lider Konsorcjum).

Wartość projektu: 2 047 146,00 zł

Dofinansowanie: 1 627 943,00 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Badań Stosowanych.