Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie opracowywania produktów o wyższym poziomie związków bioaktywnych

 Lider Konsorcjum: Tymbark-MWS sp. z o.o., oddział w Olsztynku

Partner Konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania produktów na bazie jabłek tj. musów lub/i smoothie o zwiększonym poziomie związków bioaktywnych (związków polifenolowych), korzystnych dla zdrowia człowieka. Wyższy poziom składników aktywnych w produktach na bazie jabłek zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie odmian jabłek szczególnie bogatych we wskazane składniki aktywne, poprzez połączenie jabłek z innymi owocami zawierającymi wskazane składniki aktywne, dodanie enzymów pektynolitycznych do produkcji przecierów i zastosowanie procesu homogenizacji gotowego produktu.

Zastosowane enzymy wpłyną na podniesienie poziomu składników aktywnych w produktach na bazie jabłek. Proces enzymacji i homogenizacji poprawi biodostępność zawartych w musach związków, wpłynie też na poprawę konsystencji produktów. Efekty opracowanych nowych operacji technologicznych (enzymacja przecierów i homogenizacja musów) zostaną odniesione do aktualnego w portfolio Wnioskodawcy asortymentu, który nie uwzględnia innowacji procesowych, poprzez analizę poziomu zawartości składników aktywnych i ich biodostępności.

Całkowita wartość projektu:  15 922 588,75 zł

Wysokość dofinansowania dla Tymbark-MWS sp. z o.o.: 8 615 121,75 zł