Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w firmie TYMBARK MWS Sp. z o.o. Sp.k. oddział w Olsztynku

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prace B+R nad rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie zużycia mediów poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu wodnego w firmie Tymbark Oddział w Olsztynku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 10 167 960,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 108 873,60 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego