Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Innowacyjny Kompleksowy System Zbiórki i Recyklingu Odpadów

Projekt polega na opracowaniu kompleksowego systemu zbiórki i recyklingu odpadów składającego się z prototypowej sieci powiązanych ze sobą urządzeń typu VM i RVM oraz systemu ETS

Wartość projektu ogółem: 4 543 269,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 817 307,60 zł