Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Inteligentny planer kulinarny

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo – rozwojowych zmierzających do opracowania Inteligentnego Planera Kulinarnego (IPK) bazującego na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji.

Wartość projektu ogółem: 9 952 050,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 989 970,00 zł