Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią z wykorzystaniem OZE w obszarze technologii wrażliwych na ciągłość zasilania

Miejsce realizacji projektu:

Lider Konsorcjum: Polskie Zakłady Zbożowe Lubella GMW Sp.  z o.o. Sp.k., ul. Wrotkowska 1, 20-469 Lublin

Partner Konsorcjum: Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie: 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie, wytworzenie i wdrożenie systemu do zarządzania efektywnością energetyczną oraz kosztową procesów technologicznych i tła w zakładzie Wnioskodawcy poprzez instalację własnego źródła OZE-PV i jego bezinwazyjną integrację z procesami operacyjnymi z zastosowaniem metodyki dynamicznych modeli trybów zasilania.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R polegających na zbudowaniu systemu umożliwiającego dynamiczne zarządzanie rozpływami energii pochodzącej z niestabilnego źródła (paneli fotowoltaicznych). System będzie charakteryzował się transparentnością Trybów Zasilania (redukcji ulegnie stopień złożoności modelu sterowania strukturą rozpływu energii elektrycznej w wewnętrznej sieci elektroenergetycznej zakładu Wnioskodawcy). Oprócz tego umożliwi dynamiczne przełączanie poszczególnych odbiorów pomiędzy trybami zasilania. System wesprze decyzyjnie operatorów, w obszarze klasyfikacji poszczególnych rozpływów energii do trybów zasilania oraz będzie charakteryzował się responsywnością umożliwiająca wypracowanie usług DSR.

Efektem projektu będzie wprowadzenie do działalności operacyjnej Lidera dodatkowych procedur organizacyjnych wspartych narzędziem jakim będzie prototypowy systemu do zarządzania efektywnością energetyczną.

Całkowita wartość projektu:  11 379 151,54 zł

Wysokość dofinansowania: 7 534 887,11 zł