Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie nowej odmiany ogórka gruntowego dedykowanego do kiszenia oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych

Przedmiotem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji wysokiej jakości ogórka gruntowego dedykowanego do procesu kiszenia.

Celem projektu jest wyhodowanie nowych odmian ogórka gruntowego oraz opracowanie kompleksowej technologii jego uprawy celem uzyskania wysokiej jakości surowca o pożądanych z punktu widzenia procesu kiszenia charakterystykach.

Efektem projektu będzie opracowanie:

·         co najmniej 3 nowych odmian ogórka gruntowego o różnym okresie owocowania (wczesne, średniowczesne i późne), wysokiej plenności oraz o pożądanych z punktu widzenia procesu kiszenia cechach morfologicznych;

·         nowych preparatów do biofortyfikacji w ważne mikroelementy: Fe(II), Zn(II), Cu(II), Mn(II):

– zwiększających chrupkość ogórka,

– zwiększających ilość plonu handlowego,

– poprawiających zdrowotność i ograniczających użycie ŚOR,

– zwiększających plonowanie.

·         zaleceń w zakresie żywienia, nawadniania i stosowania ŚOR dedyk. uprawie gruntowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (m.in. nawadniania kropelkowego, fertygacji);

·         modelu korelacji cech ogórka surowego z cechami ogórka zakiszonego.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k. (lider), Intermag Sp. z o.o., Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan Sp. z o.o.. Każdy z konsorcjantów odpowiada za wybrany obszar projektu:

1. Fruktus – proces kiszenia oraz model korelacji cech morfologicznych ogórka

2. Intermag – technologia uprawy ogórka

3. Polan – nowe odmiany ogórka

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Czas trwania projektu: 01.01.2019r. ÷ 31.12.2023r.

Wartość projektu ogółem: 16 283 703,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 698 405,87 zł