Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie rozwiązania automatyzującego proces zarządzania ekspozycją sklepową

Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania inteligentnego narzędzia automatyzującego proces tworzenia planogramów, bazującego na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji – technologie AI/M, które na podstawie różnych źródeł danych w rekomendować będą optymalne
ułożenie produktów.

Wartość projektu ogółem: 8 051 434,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 220 573,75 zł