Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie wysoce efektywnej i elastycznej technologii przetwórstwa szerokiej gamy produktów rolno – spożywczych w kierunku otrzymania wysokojakościowych przetworów warzywnych.

Miejsce realizacji projektu: Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k., Wąsosz Dolny ul. Traugutta 130, 42-110 Popów

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest opracowanie innowacji procesowej w postaci elastycznej technologii przetwórstwa warzywnego w ramach podprocesów: mycia surowca, dozowania przypraw, automatyzacja dozowania ogórków kl. I oraz kl. II, kiszonek, produktów płynnych i gęstych oraz pasteryzacji, a także kontroli jakości surowców oraz wyrobów gotowych. Rezultat Projektu będzie stanowił innowację procesową w skali rynku polskiego a nawet rynków zagranicznych.

Celem gospodarczym projektu jest możliwość osiągnięcia szeregu przewag m.in. w zakresie bardziej efektywnego i wydajnego realizowania operacji jednostkowych, co przełoży się na m.in. na poprawę efektywności produkcji, maksymalizację wykorzystania wytworzonej infrastruktury, zmniejszenie zużycia mediów, poprawę warunków pracy Operatorów czy na znaczące ograniczenie wad jakościowych w produkcie. Realizacja Projektu spełni zapotrzebowanie Spółki w zakresie maksymalizacji ekonomiki prowadzonej działalności, jak również odbiorców końcowych w zakresie otrzymania wysokojakościowej gamy przetworów warzywnych.

Opracowane innowacje technologiczne polegające na zamianie istniejących linii produkcyjnych na jedną nową znajdą zastosowanie w produkcji pod flagową marką Spółki – Krakus, pod którą oferowane będą m.in. kiszonki, ogórki konserwowe w różnych zalewach i inne warzywa marynowane, mixy warzywne, produkty na bazie chrzanu, buraka, zupy, buliony i koncentraty, przetwory pomidorowe.

Czas trwania projektu:                                        2021-06-01 – 2023-09-30

Wydatki kwalifikowalne projektu:                 32.228.711,85 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:                      13.022.979,77 PLN