Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Optymalizacja biologicznego procesu oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie innowacyjnej metody neutralizacji kwasu nadoctowego oraz poprawę kondycji osadu czynnego bioreaktora

Przedmiotem projektu jest optymalizacja biologicznego procesu oczyszczania ścieków opierająca się na zredukowaniu obecności jonów siarczanowych w ściekach, podniesieniu kondycji osadu czynnego bioreaktora a także zastosowaniu dodatkowego układu do filtracji ścieków.

Celem gospodarczym projektu jest wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa metod umożliwiających efektywne oczyszczanie ścieków.

Efektem projektu będzie polepszenie kondycji osadu czynnego oraz uzyskanie ścieku oczyszczonego umożliwiającego użycie go do celów przemysłowych.

Wartość wydatków ogółem: 4 441 952,48 zł

Wysokość dofinansowania: 1 933 827,13 zł