Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Poprawa tekstury i walorów odżywczych oraz smakowych sosów warzywnych i przetworów owocowych marki Łowicz

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowych rodzin funkcjonalnych przetworów owocowych (dżemy i produkty dżemowe) i warzywnych (gotowe sosy pomidorowe mokre) o właściwościach prozdrowotnych na bazie istniejących linii klasycznych dżemów i sosów marki Łowicz.

– Zastosowaniu enzymu transglutaminazy oraz polisacharydów funkcjonalnych pochodzących z naturalnych źródeł (topinambur, siemię lniane, błonnik pomidorowy) do poprawy konsystencji, walorów żywieniowych oraz smaku sosów warzywnych i zżelowanych produktów owocowych

Projekt skupia się na:

– Całkowitej eliminacji lub ograniczeniu sztucznych dodatków: gumy guar oraz skrobi modyfikowanej

– Obniżeniu zawartości cukru o co najmniej 10% w przetworach owocowych

– Obniżeniu kaloryczności o co najmniej 10%

– Zastosowaniu enzymu transglutaminazy oraz polisacharydów funkcjonalnych pochodzących z naturalnych źródeł (topinambur, siemię lniane, błonnik pomidorowy) do poprawy konsystencji, walorów żywieniowych oraz smaku sosów warzywnych i zżelowanych produktów owocowych

– Nadaniu produktom własności prebiotyków przez dodanie do przetworów frakcji błonnikowych (inuliny, lignanu, pektyn, likopenu).

Dodatki funkcjonalne pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu przetwórstwa na wartości odżywcze przetworów – wytypowane polisacharydy wykazują działanie ochronne wobec m.in. polifenoli i same w sobie zawierają duże ilości związków bioaktywnych.

Zastosowanie prozdrowotnych dodatków funkcjonalnych oraz enzymu transglutaminazy pozwoli zaoferować produkty w jakości premium w cenie nieznacznie przekraczającej cenę produktów ze średniej półki.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu ogółem: 28 642 443.71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 15 740 227.61 zł

Realizacja projektu: od 01-05-2019 r. do 31-08-2023 r.