Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Poprawa tekstury i walorów odżywczych oraz smakowych sosów warzywnych i przetworów owocowych marki Łowicz

Miejsce realizacji projektu: ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k.  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz

Przedmiotem projektu było opracowanie nowych rodzin funkcjonalnych przetworów owocowych (dżemy i produkty dżemowe) i warzywnych (gotowe sosy pomidorowe mokre) o właściwościach prozdrowotnych na bazie istniejących linii klasycznych dżemów i sosów marki Łowicz.

– Zastosowaniu enzymu transglutaminazy oraz polisacharydów funkcjonalnych pochodzących z naturalnych źródeł (topinambur, siemię lniane, błonnik pomidorowy) do poprawy konsystencji, walorów żywieniowych oraz smaku sosów warzywnych i produktów owocowych

Działania w projekcie zmierzały do:

– całkowitej eliminacji lub ograniczenia sztucznych dodatków: gumy guar oraz skrobi modyfikowanej,

– obniżenia zawartości cukru o co najmniej 10% w przetworach owocowych,

– obniżenia kaloryczności o co najmniej 10%

– zastosowania enzymu transglutaminazy oraz polisacharydów funkcjonalnych pochodzących z naturalnych źródeł (topinambur, siemię lniane, błonnik pomidorowy) do poprawy konsystencji, walorów żywieniowych oraz smaku sosów warzywnych i zżelowanych produktów owocowych

– nadania produktom własności prebiotyków przez dodanie do przetworów frakcji błonnikowych (inuliny, lignanu, pektyn, likopenu).

Dodatki funkcjonalne pozwoliły na ograniczenie negatywnego wpływu przetwórstwa na wartości odżywcze przetworów.

Projekt realizowany był we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu ogółem: 28 642 443.71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 15 740 227.61 zł

 

Realizacja projektu: 01.05.2019 r. – 31.12.2023 r