Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad zautomatyzowaniem procesów logistycznych wykorzystujących inteligentne algorytmy oraz prototypy urządzeń w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych. Głównym celem projektu jest wzrost efektywności zintegrowanego łańcucha dostaw realizowanego przez konsorcjantów należących do Grupy Maspex. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie rezultatów bieżącego projektu, którymi są następujące komplementarne komponenty:

[1]   Nowa metoda kompletacji niejednorodnych jednostek ładunkowych wykorzystującej prototypy cyfrowo sterowanych urządzeń automatyki magazynowej i urządzenia towarzyszące typu HMI;

[2]   Nowoczesny moduł decyzyjny dla systemu WMS wykorzystujący inteligentne algorytmy automatyzujące i wspomagające globalny proces podejmowania decyzji w rozproszonej strukturze centrów dystrybucyjnych.

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum przedsiębiorstw należących do Grupy Maspex, tj.:

–        „M-LOGISTIC” Sp. z o.o. (lider konsorcjum)

–        PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o. Sp. k.

–        TYMBARK -MWS Sp. z o.o. Sp.k.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet I:Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 26 397 376,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 11 712 631,74 zł