Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Prace B+R nad zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie owocowo – warzywnym

 

Cel projektu: Prace nad innowacjami procesowymi i produktowymi przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.2 – „Współpraca biznesu z nauką”

Wartość projektu: 17 783 857,76 PLN

Wartość dofinansowania: 5 806 130,83 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego