Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Realizacja prac badawczo-rozwojowych: optymalizacji biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w celu ponownego wykorzystania wody oczyszczonej w obiegu zamkniętym przedsiębiorstwa Tymbark-MWS Sp. z o.o.

Miejsce realizacji projektu: Tymbark 156, 34-650 Tymbark

Przedmiotem projektu jest udoskonalenie układu do oczyszczania ścieków dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod obróbki ścieków, odzysku substancji biogennych z osadu ściekowego oraz zoptymalizowaniu ilości jonów amonowych w ściekach.

Celem projektu jest ulepszenie biologicznego procesu oczyszczania ścieków oraz jakości wody oczyszczonej, umożliwiające jej zawrócenie i ponowne wykorzystanie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (Gospodarka Obiegu Zamkniętego).

Czas trwania projektu:                                      2020-10-01 – 2022-12-31

Wydatki kwalifikowalne projektu:                 3 006 135,54 PLN

Wnioskowane dofinansowanie:                      1 202 454,22 PLN

Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju