Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. k. oddział w Olsztynku

Cel projektu

Projekt dotyczy rozwoju zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie Tymbark Oddział w Olsztynku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – ‘Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałania 1.2.1 – „Działalność B+R przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 2 229 772,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 832 085,72 PLN

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego