Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej.

Celem projektu jest utworzenie nowych innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych na bazie nieprodukowanych dotychczas w Polsce na skalę przemysłową rodzajów marchwi czerwonej i truskawki białej, stanowiących bogate źródło minerałów, błonnika, witamin oraz fitozwiązków charakteryzujących się dużym potencjałem prozdrowotnym.

Celem jest również wprowadzenie proekologicznych technologii uprawy oraz udoskonalonej metody organizacji produkcji.

Projekt we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Gospodarstwami Rolnymi oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 969 932,79 zł, z krajowych środków publicznych, w wysokości 1 697 571,21 zł.

Termin projektu – do 31.12.2022r.