Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego dedykowanego dla przetwórstwa oraz ulepszonej technologii jego uprawy w celu uzyskania wysokiej jakości, powtarzalnej i wydajnej produkcji w polskich warunkach klimatycznych.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zbyt małej krajowej produkcji pomidora gruntowego o wysokiej jakości dla przetwórstwa, głównie do produkcji koncentratu pomidorowego.

Główny cel projektu realizowany będzie przez:

– opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego (pomidora łowickiego) o pożądanych właściwościach przystosowanej do polskich warunków klimatycznych

– optymalizację technologii uprawy:

• opracowanie dedykowanego systemu monitoringu i zarządzania uprawą opartego m.in. na obrazowaniu hiperspektralnym z poziomu dronów i zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji;

• opracowanie zaleceń w zakresie żywienia, nawadniania i stosowania środków ochrony roślin dedykowanych uprawie gruntowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (m.in. nawadniania kropelkowego, fertygacji).

Projekt jest realizowany w Konsorcjum w składzie ZPOW Agros Nova (lider), Plantico i QZ Solutions. Każdy z konsorcjantów odpowiada za wybrany obszar projektu:

Agros – za nową technologię uprawy

Plantico – za nowe odmiany pomidora gruntowego

QZ Solutions – za system zarządzający uprawą

W efekcie nastąpi rozbudowa bazy surowcowej dla zabezpieczenia potrzeb produkcyjno-sprzedażowych ZPOW Agros Nova, poprawa ekonomiki produkcji pomidora, zastąpienie importu koncentratu produkcją własną oraz podniesienie jakości wytwarzanych koncentratów.

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wartość projektu ogółem: 38 337 327,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 21 023 895,28 zł