Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Opracowanie receptury dań gotowych do spożycia jako żywności funkcjonalnej, dedykowanej wybranym grupom konsumentów, utrwalanej przy użyciu innowacyjnej metody paskalizacji.

Miejsce realizacji projektu: Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k., Wąsosz Dolny ul. Traugutta 130, 42-110 Popów

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest jest opracowanie nowych produktów warzywnych na bazie kasz, warzyw i ziół dedykowanych dla trzech zidentyfikowanych grup konsumentów tj. diabetycy, osoby cierpiące na chorobę Hashimoto oraz osoby o obniżonej odporności.

Celem gospodarczym projektu jest wprowadzenie na rynek nieoferowanych obecnie paskalizowanych produktów warzywnych tj. sałatki oraz kremy warzywne. Będzie to możliwe w wyniku opracowania technologii utrwalanie tych dań za pomocą urządzenia HPP.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na opracowanie innowacyjnych produktów oraz technologii produkcji powstałych dań, zapewniającej otrzymanie wyrobu o powtarzalnym smaku i z zachowaniem cennych składników żywieniowych, w tym witamin, minerałów. Poprzez wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, powstałej w ramach projektu nowej technologii utrwalania wysokim ciśnieniem HPP zostaną przygotowane do wdrożenia całkowicie innowacyjne produkty w stosunku do obecnie występujących na rynku.

Czas trwania projektu: 2021-01-01 – 2022-12-31
Wydatki kwalifikowalne projektu: 1.241.767,95 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 715.137,28 PLN