Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarach innowacyjnych procesów magazynowo-logistycznych

Projekt obejmował budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jego wyposażenie w niezbędną infrastrukturę w obszarach innowacyjnych procesów magazynowo – logistycznych dla ZPOW Agros Nova w Łowiczu.

Dofinansowana została infrastruktura pozostająca w bezpośrednim związku z celami projektu, która służy prowadzeniu prac B+R na rzecz opracowania innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu procesów magazynowych, kompletacyjnych. Projekt pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy oraz trwałą współpracę z ośrodkami badawczymi – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu i przedsiębiorstwami z sektora MŚP – Quantum Qguar Sp. z o.o. w czasie realizacji agendy B+R.

Budowa oraz uruchomienie Centrum Badawczo – Rozwojowego pozwoliło na opracowanie optymalnych metod zarządzania gospodarką magazynową, procesami logistycznymi, zarządzania transportem, magazynem, przepływem materiałów, optymalnego zarządzania zasobami oraz stworzeniem warunków do generowania nowych koncepcji technologicznych, których realizacja przynosi korzyści dla rozwoju i optymalizacji procesów magazynowania i logistyki w skali całej Grupy Maspex.

Agenda B+R dotyczy obszarów BigData, Internet of Things, zaawansowanej eksploracji danych oraz sztucznej inteligencji, co jest zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0/Logistyki 4.0.

 

Projekt realizowany był za pośrednictwem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Poddziałanie: Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw.

Wartość projektu ogółem: 23 677 747,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 287 211,53 zł

 Realizacja projektu: 05.11.2018 r. – 31.03.2021 r.