Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Wpływ szczepów starterowych bakterii kwasu mlekowego na jakość i właściwości prozdrowotne produktów owocowo- warzywnych

Miejsce realizacji projektu: Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Sp.k., Wąsosz Dolny ul. Traugutta 130, 42-110 Popów

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest opracowanie technologii i kultury starterowej o cechach innowacyjności przełomowej do prowadzenia kontrolowanej, przemysłowej fermentacji warzyw.

Celem gospodarczym projektu jest wprowadzenie na rynek nieoferowanych obecnie przetworów warzywnych. Będzie to możliwe, dzięki opracowaniu technologii pozwalającej na kontrolowaną, powtarzalną produkcję przemysłową kiszonych warzyw, o unikatowych właściwościach prozdrowotnych.

Efektem realizacji projektu będzie zastosowanie oryginalnej biotechnologii, dzięki której powstaną powtarzalne produkty, wytwarzane w skali przemysłowej, tj. kiszone warzywa o dużej trwałości, stabilnych i wyjątkowych walorach smakowych oraz właściwościach prozdrowotnych (probiotycznych). Poprzez wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, powstałej w ramach projektu nowej fermentacji przemysłowej, zostaną przygotowane do wdrożenia całkowicie innowacyjne produkty w stosunku do obecnie występujących na rynku.

Czas trwania projektu: 03.04.2018r. ÷ 27.03.2021r.

Wartość projektu ogółem:  2 875 881,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 500 736,24 PLN