Skroluj

Projekty UE

Tytuł projektu

Tytuł projektu

Nowoczesne formy aplikacji substancji prozdrowotnych w postaci wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu

Miejsce realizacji projektu:

Lider: Maspex GMW-Sp. z o.o., ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Partner: Prolab Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wróblewskiego 2/4, 31-148 Kraków

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy, w ramach Działania: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego producenta wyrobów konfekcjonowanych poprzez wdrożenie opracowanych wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu zawierających funkcjonalne, prozdrowotne składniki na rynek krajowy i zagraniczny.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem prozdrowotnych i funkcjonalnych wyrobów czekoladowych o porowatym rdzeniu. Pozytywny wynik przeprowadzonych prac B+R pozwoli na wdrożenie wyników tych prac poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych wyrobów czekoladowych (AERO draży) w zakładzie Wnioskodawcy – Lidera.

Efektem projektu są areo draże o porowatym rdzeniu zawierające substancje prozdrowotne.

Całkowita wartość projektu:  9 722 204,59 zł

Wysokość dofinansowania: 4 719 296,98 zł